Vad innehåller Bronwel?

Bronwel Comp oral lösning är en flytande hostmedicin som innehåller extrakt av timjan och läkemalva. Bronwel sugtabletter är en sugtablett mot hosta som innehåller extrakt av timjan.

Timjan har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra slemhosta. Timjan verkar genom att lösa upp och tunna ut det sega slemmet och även genom att öka utsöndring av slemmet. (1)

Läkemalvarot har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra torrhosta. Polysackariderna i läkemalvaroten bildar en skyddanda hinna i luftrören som lindrar den irriterade halsen. Läkemalvan verkar lokalt och påverkar ej hostreflexen. (2)

(1) Francesco Capasso, Plants and the Respiratory System. Phytotherapy 2003. pp 193-216. 
(2) Franz G. Polysaccharides in pharmacy: current applications and future concepts. Planta Medica, 1989, 55:493-497. 

Vad används Bronwel för?

Bronwel Comp oral lösning är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget.

Bronwel sugtabletter är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem i samband med förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Vad är torrhosta?

Torrhosta är en kittlande och irriterande hosta som kan bero på förkylning, allergier, rök, damm, torr luft eller inflammation. Den sitter i de övre luftvägarna och behandlas vanligen med hostdämpande medel.

Vad är slemhosta?

Slemhosta beror på segt slem som bildats i lungorna. De vanligaste orsakerna till slemhosta är förkylning samt andra infektioner i lungorna. Den sitter i de nedre luftvägarna och behandlas vanligtvis med slemlösande medel, som gör slemmet tunnare och lättare att hosta upp, vilket lindrar slemhostan.

Hur ska Bronwel användas?

Bronwel Comp oral lösning : Vuxna och ungdomar över 12 år:

Tag 15 ml var 4:e timme 4 gånger per dag. Vid behov upp till 6 gånger per dag. Högsta dagliga dos är 90 ml.

Mät upp Bronwel Comp i medföljande doseringsbägare och drick den helst outspädd. Vid behov kan Bronwel Comp spädas med vatten eller varmt te.

Behandlingstid:

Egenvårdsbehandling med Bronwel Comp bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

Bronwel sugtabletter: Vuxna och ungdomar över 12 år:

1 - 2 sugtabletter får sakta smälta i munnen var 4:e timme, 4 gånger per dag. Vid behov kan upp till 12 tabletter tas per dag.

Behandlingstid:

Egenvårdsbehandling med Bronwel bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

Går det att överdosera Bronwel?

Doseringsanvisningarna för läkemedel bör alltid följas. Om du har råkat överdosera rejält, eller om ett barn av misstag har svalt Bronwel bör läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen (tfn 112) kontaktas så att de kan ge råd och göra en riskbedömning.

Kan gravida eller ammande kvinnor använda Bronwel?

Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Är Bronwel/Bronwel Comp lämpligt för personer med diabetes?

Bronwel Comp oral lösning innehåller hallonjuicekoncentrat som är sötat med fruktos, glukos och sackaros. 15 ml av lösningen innehåller 66 mg fruktos, 54 mg glukos och 6 mg sackaros.

Bronwel sugtabletter är sötade med fruktos och sorbitol. Varje sugtablett innehåller 523 mg sorbitol och 300 mg fruktos.

Kan Bronwel användas tillsammans med andra läkemedel?

Ja. Bronwel kan användas av patienter som tar andra läkemedel. Inga interaktioner har påvisats med andra läkemedel, men växtbaserade läkemedel kan påverka patienter som använder läkemedel med till exempel warfarin. Rådfråga läkare om du har fler frågor angående läkemedelsinteraktioner.

Har Bronwel några biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Bronwel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Läkemedel som innehåller timjan har orsakat överkänslighetsreaktioner samt magbesvär. Frekvensen är inte känd. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå.

Orsakar Bronwel dåsighet eller beroende?

Nej, till skillnad från en del andra läkemedel mot hosta orsakar Bronwel varken dåsighet eller beroende.

Innehåller Bronwel/Bronwel Comp socker?

Bronwel Comp oral lösning innehåller hallonjuicekoncentrat som är sötat med fruktos, glukos och sackaros. Bronwel sugtabletter är sötade med fruktos och sorbitol.

Om du inte tål vissa sockerarter, eller har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Bronwel Comp oral lösning och Bronwel sugtabletter är fria från laktos, alkohol, ingredienser av nötkreatur, ingredienser av gris samt genmodifierade organismer (GMO).

Bronwel Comp oral lösning: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Extrakt av timjan och läkemalva. Bronwel sugtabletter: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem i samband med förkylning.Extrakt av timjan. Indikationerna för traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till gravida, ammande och barn under 12 år. Egenvårdsbehandling bör begränsas till 5 dagar. Perrigo Sverige AB.