Bronwel Kids+Family
 
Läkemalvarot
Läkemalvarot har länge använts i för att lindra torrhosta. Polysackariderna i läkemalvaroten bildar en skyddande hinna i luftrören som lindrar den irriterade halsen. Läkemalvan verkar lokalt och påverkar ej hostreflexen.(1)


Naturlig honung
Honung stimulerar, tack vare sin söta smak, salivproduktionen och utsöndringen av slem i luftvägarna. Denna ökning av slem och saliv smörjer luftvägarna och ger en direkt lindring av irritation och minskar därmed torrhosta.Tack vare utspädningseffekten, förväntas även upphostningen av slem underlättas.(2-4)

Bronwel Kids+Family är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga innan användning.

(1) Franz G. Polysaccharides in pharmacy : current applications and future conceptes. planta Medica, 1989, 55:493-497 (2) Eccles R. Mechanisms of the placebo effect of sweet cough syrups. Respiratory physiology & neurobiology 2006;152:340-348 (3) Bogdanov S. Honey in Medicine. Bee Product Science. 2015:25 (4) Wise PM, Breslin PA, Dalton P. Effect of taste sensation on cough reflex sensitivity. Lung. 2014;192(1):9-13.

Bronwel Kids+Family och Bronwel Night är medicintekniska produkter. Läs bruksanvisningen noga innan användning.
Bronwel Comp oral lösning och sugtabletter: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Indikationerna för traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Extrakt av timjan och läkemalva. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till gravida, ammande och barn under 12 år. Egenvårdsbehandling bör begränsas till 5 dagar.
Perrigo Sverige AB, Tel: 08 – 59 00 29 00. BRO221006SE1RA.