Bronwel Comp oral lösning och sugtabletter
 
Bronwel Comp är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Bronwel Comp finns i form av oral lösning eller sugtabletter. Bronwel Comp innehåller extrakt av timjan och läkemalva.

Timjan har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra slemhosta. Timjan verkar genom att lösa upp och tunna ut det sega slemmet och även genom att öka utsöndring av slemmet. (1)

Läkemalvarot har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra torrhosta. Polysackariderna i läkemalvaroten bildar en skyddanda hinna i luftrören som lindrar den irriterade halsen. Läkemalvan verkar lokalt och påverkar ej hostreflexen. (2)

(1) Francesco Capasso, Plants and the Respiratory System. Phytotherapy 2003. pp 193-216.
(2) Franz G. Polysaccharides in pharmacy: current applications and future concepts. Planta Medica, 1989, 55:493-497.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


Bronwel Kids+Family och Bronwel Night är medicintekniska produkter. Läs bruksanvisningen noga innan användning.
Bronwel Comp oral lösning och sugtabletter: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Indikationerna för traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Extrakt av timjan och läkemalva. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till gravida, ammande och barn under 12 år. Egenvårdsbehandling bör begränsas till 5 dagar.
Perrigo Sverige AB, Tel: 08 – 59 00 29 00. BRO221006SE1RA.