Generellt kan förkylningshosta delas in i två stora kategorier: torrhosta och slemhosta. Det är inte alltid helt enkelt att skilja mellan torrhosta och slemhosta vid förkylning och när hostan utvecklas med tiden blir det ännu svårare.
Torrhosta
Torrhosta är en kittlande och irriterande hosta som beror på irritationer i de övre luftvägarna på grund av främmande partiklar, damm eller en halsinfektion. Denna hosta är utan slembildning. Torrhosta behandlas vanligtvis med hostdämpande medel.
Slemhosta

Slemhosta hänger samman med slembildning från lungorna. Hostreflexen är till för att hjälpa kroppen att hosta upp slemmet och rensa lungorna. Slemhosta behandlas vanligtvis med slemlösande medel.

Bronwel Kids+Family och Bronwel Night är medicintekniska produkter. Läs bruksanvisningen noga innan användning.
Bronwel Comp oral lösning och sugtabletter: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Indikationerna för traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Extrakt av timjan och läkemalva. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till gravida, ammande och barn under 12 år. Egenvårdsbehandling bör begränsas till 5 dagar.
Perrigo Sverige AB, Tel: 08 – 59 00 29 00. BRO221006SE1RA.