Bronwel Comp

Vad innehåller Bronwel Comp?

Bronwel Comp innehåller extrakt av timjan och läkemalva. Bronwel Comp finns som oral lösning (flytande hostmedicin) eller sugtabletter. Timjan har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra slemhosta. Timjan verkar genom att lösa upp och tunna ut det sega slemmet och även genom att öka utsöndring av slemmet. (1) Läkemalvarot har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra torrhosta. Polysackariderna i läkemalvaroten bildar en skyddanda hinna i luftrören som lindrar den irriterade halsen. Läkemalvan verkar lokalt och påverkar ej hostreflexen. (2) (1) Francesco Capasso, Plants and the Respiratory System. Phytotherapy 2003. pp 193-216. (2) Franz G. Polysaccharides in pharmacy: current applications and future concepts. Planta Medica, 1989, 55:493-497.

Vad används Bronwel Comp för?

Bronwel Comp oral lösning och sugtabletter är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Vad är torrhosta?

Torrhosta är en kittlande och irriterande hosta som kan bero på förkylning, allergier, rök, damm, torr luft eller inflammation. Den sitter i de övre luftvägarna och behandlas vanligen med hostdämpande medel.

Vad är slemhosta?

Slemhosta beror på segt slem som bildats i lungorna. De vanligaste orsakerna till slemhosta är förkylning samt andra infektioner i lungorna. Den sitter i de nedre luftvägarna och behandlas vanligtvis med slemlösande medel, som gör slemmet tunnare och lättare att hosta upp, vilket lindrar slemhostan.

Hur ska Bronwel Comp användas?

Bronwel Comp oral lösning : Vuxna och ungdomar över 12 år: Tag 15 ml var 4:e timme 4 gånger per dag. Vid behov upp till 6 gånger per dag. Högsta dagliga dos är 90 ml. Mät upp Bronwel Comp i medföljande doseringsbägare och drick den helst outspädd. Vid behov kan Bronwel Comp spädas med vatten eller varmt te. Behandlingstid: Egenvårdsbehandling med Bronwel Comp bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar. Bronwel sugtabletter: Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 - 2 sugtabletter får sakta smälta i munnen var 4:e timme, 4 gånger per dag. Vid behov kan upp till 12 tabletter tas per dag. Behandlingstid: Egenvårdsbehandling med Bronwel bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

Går det att överdosera Bronwel Comp?

Doseringsanvisningarna för läkemedel bör alltid följas. Om du har råkat överdosera rejält, eller om ett barn av misstag har svalt Bronwel bör läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen (tfn 112) kontaktas så att de kan ge råd och göra en riskbedömning.

Kan gravida eller ammande kvinnor använda Bronwel Comp?

Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Är Bronwel/Bronwel Comp lämpligt för personer med diabetes?

Bronwel Comp oral lösning innehåller hallonjuicekoncentrat som är sötat med fruktos, glukos och sackaros. 15 ml av lösningen innehåller 66 mg fruktos, 54 mg glukos och 6 mg sackaros. Bronwel Comp sugtabletter är sötade med maltitol och sorbitol. Varje sugtablett innehåller 210 mg sorbitol och 615 mg maltitol.

Kan Bronwel Comp användas tillsammans med andra läkemedel?

Ja. Bronwel Comp kan användas av patienter som tar andra läkemedel. Om man tar Bronwel Comp samtidigt med andra läkemedel, kan det eventuellt leda till fördröjt upptag av det andra läkemedlet (de andra läkemedlen). Som en försiktighetsåtgärd bör man därför vänta 30-60 minuter mellan användning av Bronwel Comp och andra läkemedel. Vissa växtbaserade läkemedel kan påverka patienter som använder läkemedel med till exempel warfarin. Rådfråga läkare om du har fler frågor angående läkemedelsinteraktioner.

Har Bronwel Comp några biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Bronwel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Läkemedel som innehåller timjan har orsakat överkänslighetsreaktioner samt magbesvär. Frekvensen är inte känd. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå.

Orsakar Bronwel Comp dåsighet eller beroende?

Nej, till skillnad från en del andra läkemedel mot hosta orsakar Bronwel Comp varken dåsighet eller beroende.

Innehåller Bronwel/Bronwel Comp socker?

Bronwel Comp oral lösning innehåller hallonjuicekoncentrat som är sötat med fruktos, glukos och sackaros. Bronwel Comp sugtabletter är sötade med maltitol och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, eller har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, kontakta läkare innan du använder Bronwel Comp. Bronwel Comp oral lösning och sugtabletter är fria från laktos, alkohol, ingredienser av nötkreatur, ingredienser av gris samt genmodifierade organismer (GMO).
Bronwel Kids+Family

Vad är Bronwel Kids+Family?

Bronwel Kids+Family är en hostsirap för dig och din familj som hjälper vid alla typer av hosta i samband med förkylning, för både torrhosta och slemhosta.

Hur fungerar Bronwel Kids+Family?

De verksamma huvudingredienserna läkemalva och honung i Bronwel Kids+Family fungerar som ett balsam som täcker och därmed lugnar den inflammerade svalgslemhinnan. Växtslemmet bildar en fysisk beläggning som skyddar mot främmande partiklar och lindrar därmed torr, irriterande hosta och låter slemhinnan återhämta sig. Bronwel Kids+Family lindrar alla typer av hosta i samband med förkylning, både torrhosta och slemhosta. Dessutom hjälper Bronwel Kids+Family till att skydda mun- och svalgslemhinnan vid torrhet. För röstvård när du talar och sjunger så skyddar växtslemmet slemhinnorna och lindrar symtom som hosta, retningar i halsen och harklingar.

Vad innehåller Bronwel Kids+Family?

 • 15 ml av Bronwel Kids+Family innehåller:
 • 143 mg torrextrakt från läkemalva
 • 750 mg honung
Övriga ingredienser: xylitol, xantangummi, vattenfri glycerol, citronsyra, jordgubbsarom, metyl-4-hydroxybensoat, propyl-4-hydroxybensoat, renat vatten.   Bronwel Kids+Family innehåller varken konstgjorda färgämnen, laktos, gluten, alkohol eller genetiskt modifierade organismer.

Hur ska Bronwel Kids+Family användas?

För att underlätta dosering ingår en mätbägare.
 • Vuxna och ungdomar från 12 års ålder: 20 ml upp till 4 gånger dagligen
 • Barn 6-11 år: 15 ml upp till 4 gånger dagligen
 • Barn 4-5 år: 7,5 ml upp till 4 gånger dagligen
 • Barn 2-3 år: 5 ml upp till 4 gånger dagligen
 • Barn från 1 år: 5 ml upp till 3 gånger dagligen
Bronwel Kids+Family kan tas både på dagen och på natten.

Vem ska inte använda Bronwel Kids+Family?

Barn under 1 år, samt gravida och ammande rekommenderas inte Bronwel Kids+Family Personer med sällsynt ärftlig intolerans mot fruktos eller glukos-galaktos-malabsorption bör inte ta denna produkt eftersom den innehåller honung.

Hur fungerar Bronwel Kids+Family?cvb

De verksamma huvudingredienserna läkemalva och honung i Bronwel Kids+Family fungerar som ett balsam som täcker och därmed lugnar den inflammerade svalgslemhinnan. Växtslemmet bildar en fysisk beläggning som skyddar mot främmande partiklar och lindrar därmed torr, irriterande hosta och låter slemhinnan återhämta sig. Bronwel Kids+Family lindrar alla typer av hosta i samband med förkylning, både torrhosta och slemhosta. Dessutom hjälper Bronwel Kids+Family till att skydda mun- och svalgslemhinnan vid torrhet. För röstvård när du talar och sjunger så skyddar växtslemmet slemhinnorna och lindrar symtom som hosta, retningar i halsen och harklingar.

Bronwel Night

Vad är Bronwel Night?

Bronwel Night är en hostsirap för förbättrad sömn vid all typ av hosta i samband med förkylning. Bronwel Night lindrar både torrhosta och slemhosta, och hjälper dig därmed att sova bättre. Produkten hjälper också till att lindra heshet, rethosta, behov att harkla sig samt svårigheter att svälja, särskilt nattetid. Vid användning direkt innan sänggående hjälper den irritationsdämpande och lindrande effekten dig att sova lugnt och fridfullt, och underlättar därmed återhämtning.

Hur fungerar Bronwel Night?

Huvudingredienserna i Bronwel Night är islandslav, hyaluronsyra och xantangummi. Ingredienserna fungerar som ett balsam som täcker och därmed lugnar den inflammerade svalgslemhinnan. Produkten bildar ett täckande lager i halsen som skyddar mot främmande partiklar och på så sätt bidrar till att lindra torr och irriterande hosta, och låter slemhinnan återhämta sig. Dessutom hindrar Bronwel Night mun- och svalgslemhinnan från att torka.

Vad innehåller Bronwel Night?

 • 15 ml av hostsirapen innehåller
 • 483,33 mg torrt extrakt av islandslav (Cetraria islandica)
 • 25,80 mg natriumhyaluronat
 • 60,00 mg xantangummi
 • Innehåller även: vattenfri glycerol, citronsyramonohydrat, lavendelolja (naturligt smakämne), metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, neohesperidindihydrochalkon, natriumsackarin, renat vatten.

Hur hjälper Bronwel Night till bättre sömn?

Nattlig hosta upplevs som ett större problem än hosta dagtid, eftersom den påverkar sömnen. Genom att lindra hosta nattetid förbättrar Bronwel Night även sömnen vid hosta i samband med förkylning. Därför rekommenderas det att ta Bronwel Night innan sänggående.

Är Bronwel Night sedativt/ett sömnmedel?

Nej. Bronwel Night är inget sömnmedel. Produktens funktion är inte att göra dig sömnigare, eller hjälpa till med insomning. Bronwel Night lindrar hosta vid förkylning, särskilt nattetid. Genom att lindra den nattliga hostan förbättras även sömnen.

Hur ska Bronwel Night användas?

 • Det rekommenderas att ta en dos direkt innan sänggående.
 • Rekommenderad dos är:
 • Vuxna och ungdomar från 12 års ålder: 15 ml innan sänggående
 • Produkten kan användas upp till 3 gånger (15ml) per dygn.
 • Barn 5-11 år: 7,5 ml innan sänggående
 • Produkten kan användas upp till 3 gånger (7,5 ml)per dygn.
 • Barn 1-4 år: 5 ml innan sänggående.
 • Produkten kan användas upp till 3 gånger (5 ml) per dygn.

Vem ska inte använda Bronwel Night?

Barn under 1 år, samt gravida och ammande rekommenderas inte Bronwel Night. Bronwel Night innehåller glycerol. Vid överkänslighet mot vissa sockerarter ska Bronwel Night endast användas efter rådgivning av läkare.

Bronwel Kids+Family och Bronwel Night är medicintekniska produkter. Läs bruksanvisningen noga innan användning.
Bronwel Comp oral lösning och sugtabletter: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Indikationerna för traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Extrakt av timjan och läkemalva. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till gravida, ammande och barn under 12 år. Egenvårdsbehandling bör begränsas till 5 dagar.
Perrigo Sverige AB, Tel: 08 – 59 00 29 00. BRO221006SE1RA.