Bronwel Comp oral lösning
 
Bronwel Comp oral lösning är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Bronwel Comp innehåller extrakt av timjan och läkemalva.

Timjan har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra slemhosta. Timjan verkar genom att lösa upp och tunna ut det sega slemmet och även genom att öka utsöndring av slemmet. (1)

Läkemalvarot har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra torrhosta. Polysackariderna i läkemalvaroten bildar en skyddanda hinna i luftrören som lindrar den irriterade halsen. Läkemalvan verkar lokalt och påverkar ej hostreflexen. (2)

(1) Francesco Capasso, Plants and the Respiratory System. Phytotherapy 2003. pp 193-216.
(2) Franz G. Polysaccharides in pharmacy: current applications and future concepts. Planta Medica, 1989, 55:493-497.
 
Bronwel sugtabletter
 
Bronwel sugtabletter är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem i samband med förkylning. Bronwel innehåller extrakt av timjan.

Timjan har länge använts i traditionella växtbaserade läkemedel för att lindra slemhosta. Timjan verkar genom att lösa upp och tunna ut det sega slemmet och även genom att öka utsöndring av slemmet. (1)

(1) Francesco Capasso, Plants and the Respiratory System. Phytotherapy 2003. pp 193-216.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


Bronwel Comp oral lösning: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Extrakt av timjan och läkemalva. Bronwel sugtabletter: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem i samband med förkylning.Extrakt av timjan. Indikationerna för traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till gravida, ammande och barn under 12 år. Egenvårdsbehandling bör begränsas till 5 dagar. Perrigo Sverige AB.